Historia

Kosmonauta.net powstał jako projekt polskojęzycznego specjalistycznego portalu astronautycznego, będąc antidotum na brak podobnych źródeł informacji w języku polskim.

Po sukcesie portalu szybko zapadła decyzja o dalszej profesjonalizacji. Zawiązano pion Kosmonauta.net działający pod egidą Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Gdańskiego. Po roku inkubacji, w styczniu 2012 roku, zawiązano spółkę kapitałową.

Od 2010 roku, jako nieliczni przedstawiciele z Polski, prezentujemy swoje prace na największej konferencji branżowej, Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (International Astronautical Congress).