Horyzont 2020

 

 

 

 

Kosmonauta.net sp. z o.o. poszukuje partnerów i koordynatorów projektów, które będą realizowane w ramach programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej.

W kręgu naszych zainteresowań pozostają:

  • szeroko rozumiany sektor kosmiczny, od wykorzystania danych z systemów GMES Copernicus i Galileo, po dedykowane prace nad poszczególnymi technologiami
  • sektor energetyczny, w szczególności ogniwa paliwowe, nowe materiały, optymalizacja i bezpieczeństwo sieci oraz samochody elektryczne
  • kwestie związane z urbanistyką i uzyskiwaniem informacji z systemów satelitarnych, również dla zrównoważonego rozwoju
  • sektor IT, w szczególności dla projektów związanych z systemami GMES Coperncus i/lub Galileo (np. aplikacje nawigacji satelitarnej), i ich integracja z oprogramowaniem ERP/BI
  • nanotechnologie i materiały, w szczególności kompozyty, materiały ceramiczne, cermety oraz biomateriały

We wszystkich tych obszarach nasz zespół może być odpowiedzialny za konkretną część projektu, jak również działania upowszechniające oraz studia rynkowe.

Ponadto, Kosmonauta.net sp. z o.o. wspiera prace przy zawiązywaniu konsorcjów i wyszukaniu odpowiedniego partnera(ów) do danego projektu. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich i środkowoeuropejskich firm w Horyzoncie 2020.